Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Vad menas med begreppet normal arbetstid i föräldraledighetslagen?

Vad menas med begreppet normal arbetstid i föräldraledighetslagen?

Fråga: Vad menas med begreppet normal arbetstid i föräldraledighetslagen?

Svar: I föräldraledighetslagens regler kring delledighet med eller utan föräldrapenning (6 §, 7 §) anges att man ska utgå från normal arbetstid vid förkortning av arbetstid,.

Arbetstagaren har rätt till förkortad arbetstid med föräldrapenning om 75 procent, 50 procent, 25 procent respektive 12,5 procent av normal arbetstid.

Arbetstagaren har rätt till förkortad arbetstid utan föräldrapenning upp till en fjärdedel av normal arbetstid, i huvudfallet upp tills barnet är åtta år. 

Med begreppet normal arbetstid menas den arbetstid som är normal inom den bransch eller på den arbetsplats där arbetstagaren är anställd.

Således är det heltidsmåttet i aktuellt kollektivavtal, om sådant finns, som ska användas vid förkortning av normal arbetstid. Om arbetsplatsen saknar kollektivavtal utgår man istället från heltidsmåttet i arbetstidslagen om 40 timmar per vecka.

Exempelvis innebär detta att arbetstagare som är anställd på 80 procent enbart har rätt till förkortad arbetstid utan föräldrapenning, om 5 procent eftersom delledigheten som högst får uppgå till 75 procent utifrån heltidsmåttet.

Publicerad: 12 december 2019