Bli medlem

Vad innebär de nya karensreglerna i frisöravtalet?

Fråga: Vad innebär de nya karensreglerna i frisöravtalet? 

Svar: Karensavdraget är alltid 20 procent av den avtalade anställningsgrad som står i anställningsavtalet.

Exempel: En arbetstagare är anställd på 40 timmar i veckan. Arbetstagaren insjuknar en vecka då den schemalagda arbetstiden är 32 timmar. Enligt tidigare regler med karensdag skulle arbetstagaren ha fått ett avdrag på faktiska schemalagda timmar. Enligt det nya reglerna om karensavdrag görs avdraget på den anställningsgrad som finns avtalad i anställningsavtal. Det innebär att karensavdraget i exemplet ska beräknas på 40 timmar, eftersom det är anställningsgraden i anställningsavtalet. I detta exempel är alltså karensavdraget 8 timmar, vilket utgör 20 procent av avtalad anställningsgrad.

Men om arbetstagaren är fortsatt sjuk efter karensperioden betalas sjuklön ut som baserat på den lön arbetstagaren skulle haft om denne varit i arbete. Sjuklönen baseras alltså inte på avtalad anställningsgrad, som karensavdraget, utan på den lön som skulle ha utgått efter schemalagd arbetstid.

Publicerad: 10 april 2019