Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Vad innebär arbetstidsförkortning i avtalet för frisörer?

Vad innebär arbetstidsförkortning i avtalet för frisörer?

Fråga: Vad innebär arbetstidsförkortning i avtalet för frisörer?

Svar: Enligt frisöravtalet §10 mom 10 har behörig frisör rätt till arbetstidsförkortning (ATF). ATF är betald ledighet som utgörs av tio timmar per år för heltidsanställd.

Den som är deltidsanställd har rätt till ATF i proportion till sysselsättningsgraden, avrundning görs alltid uppåt till närmaste halvtimme.

Ledigheten ansöks om och tas ut i timmar. Exempelvis för olika ärenden mitt på dagen som att gå till banken eller för att sluta tidigare på dagen.

Arbetsgivaren har rätt att neka till ledigheten om den är ett hinder för verksamheten,  men ska så långt det är möjligt tillmötesgå arbetstagarens önskemål om ledighetens förläggning.

Arbetsgivaren måste ge besked senast en vecka efter att ledighetsansökan lämnats in om ATF beviljats eller inte. Det är bra att ansöka skriftligt och även att få arbetsgivarens svar i skrift.  

ATF intjänas från den 1/4–31/3 och kan sedan tas ut under nästa år från den 1/4–31/3.
Detta innebär att ATF som tags ut från 1 april 2019 intjänats under perioden 1 april 2018 – 31 mars 2019. En arbetstagare som exempelvis påbörjat sin anställning 1 juni 2018 har rätt till ATF i proportion till anställningsgrad och anställningstid under intjänandeåret.

Vid uttag av ATF ersätts ledigheten med garantilön. Om ledigheten inte har kunnat tas ut under intjänandeåret exempelvis för att anställningen avslutats har arbetstagaren rätt till garantilön för varje timma som inte tagits ut.  Ersättningen ska i sådana fall betalas ut vid årets utgång och om anställningen avslutats ska den betalas ut på slutlönen. 

Publicerad: 12 december 2019