Bli medlem

Vad gäller vid uttag av semesterdagar?

Fråga: Hur ska man räkna när man tar ut semesterdagar?

Svar: Antalet semesterdagar som går åt vid semesterledighet beräknas utifrån hur semesteransökan ser ut.

Ett exempel: En anställd ansöker om två veckors semester. Första dagen – en måndag - är en ledig dag enligt schemat (vid ansökningstillfället) och tisdagen skulle den anställde ha arbetat enligt ordinarie schema.

Den anställde lämnar in en semesteransökan för två hela veckor:
Från måndag – första veckan - till söndagen, andra veckan.
Då går det åt 10 semesterdagar eftersom den anställde har begärt att måndagen ska vara en semesterdag. Om den anställde istället ansöker om semester från tisdagen går det åt 9 semesterdagar. Alla vardagar, både schemalagda och fridagar räknas som semesterdagar.

Vid kortare semesterledighet än fem dagar som omfattar lördag och/eller söndag då arbetstagaren normalt skulle arbeta, ska lördagen och söndagen räknas som semesterdag. Arbetsfri dag ska då inte räknas som semesterdag.

Att tänka på: Den anställde kan inte ta för givet att måndagen – enligt ovan exempel -  kommer vara en ledig dag när det är dags för semestern, eftersom arbetsgivaren – med en månads framförhållning – kan schemalägga den anställde på måndagen vid en schemaändring. För att vara helt säker på att vara ledig i två hela veckor – t.ex. om man har tänkt att boka en resa -  bör den anställda överväga att ansöka om semester för hela perioden.

Ledighet vid veckoslut: Om semesterledigheten omfattar minst fem dagar, har man rätt till ledighet dels under semesterledigheten, dels helgen (lördagen och söndagen) före eller helgen efter semesterledigheten.

Omfattar semesterledigheten minst 19 dagar (15 semesterdagar och fyra lördagar/söndagar, det vill säga tre veckor) har man också rätt till ledighet under veckosluten både omedelbart före och omedelbart efter semesterledigheten.
En person som vanligen arbetar lördag och söndag kan alltså begära att få sluta arbetet på fredagen före semestern och börja på måndagen efter semesterledigheten, om denna varat minst 19 dagar.

Tänk på att denna ledighet är obetald om man skulle jobbat i det ordinarie schemat.

Uppdaterad: 7 mars 2018