Bli medlem

Vad gäller vid schemaändring?

Fråga: Vad gäller för fackklubbar vid ändring av schema i det nya lager och e-handelsavtalet?

Svar: Arbetstiden har blivit utökad i det nya Lager och E-handelsavtalet. Fackklubben kan begäran överläggning med arbetstivaren vid förändring av arbetstid. (Mom 5 Förändring för arbetstagaren.)

Så här kan det gå till:
Arbetsgivaren informerar om en kommande schemaändring. Fackklubben får sedan reda på att en anställd inte kan arbeta de tider så som arbetsgivaren förlagt. Steg ett för den anställda blir att själv försöka lösa detta med hens närmaste chef. Om det inte gått att lösa genom samtal kan fackklubben, inom tre dagar från det att den anställda har informerats om schemaändringen, begära en överläggning av beslut om schemaändring. När överläggningen begärs ska klubben ange vad anledningarna är till att den anställda inte kan arbeta tiderna som arbetsgivaren schemalagt. Den här begäran om överläggning gör att beslutet om schemaändringen skjuts upp och inte kan slutgiltigt fastställas förrän tre dagar efter avslutad överläggning.

Kollektivavtalet ger fackklubben rätt till överläggning, inte förhandling. Det innebär att klubben behöver gå in i överläggningen med en annan inställning och syfte än vad man vanligtvis kan ha vid förhandling. Ett syfte skulle förslagsvis kunna vara att medvetengöra arbetsgivaren om problematiken kring schemaläggningen samt att vilja skapa en kultur av öppen dialog på arbetsplatsen.

Uppdaterad: 21 februari 2019