Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Vad gäller om individuell utvecklingsplan för butiksanställda?

Vad gäller om individuell utvecklingsplan för butiksanställda?

Fråga: Vad gäller om jag som butiksanställd tar upp med min arbetsgivare att jag vill ha en individuell utvecklingsplan?

Svar: Arbetsgivaren bör årligen genomföra utvecklingssamtal med varje medarbetare där man gör en individuell utvecklingsplan. Den ska innehålla en kartläggning över vad har medarbetaren för kunskaper och kommande behov av kompetenshöjning.

Fack och arbetsgivare har utarbetat ett hjälpmedel för genomförande av sådana samtal. För utveckling av arbetsplatsen bör arbetsplatsträffar genomföras.

Utvecklingsplanen ska dels ta upp de insatser som kan åstadkommas genom intern och extern utbildning men det skulle också kunna vara kunskapsöverföring från en anställd till en annan.

Man ska alltid tala om för arbetsgivaren om man är intresserad av förkovring i yrket just för att höja statusen i yrket och att den goda känslan för sitt yrke bibehålls. Men det får inte vara på bekostnad av sämre arbetsmiljö eller att lönen inte höjs.

Läs mer i kollektivavtalet

I kollektivavtalet för privata butiker, Detaljhandelsavtalet, går det att läsa om kompetensutveckling och utvecklingssamtal. Där framgår att fack och arbetsgivare, parterna, är överens om att handelns företagare är i hög grad beroende av kompetenta medarbetare för att kunna utvecklas och leva vidare.

I företag där anställda känner en delaktighet i verksamhetens mål skapas en vilja till förändring och förnyelse. Det är viktigt för så väl företag som anställd att omfattas av den känslan, då växer sig företaget starkare och personalen stannar kvar i större utsträckning. Inte minst nu när branschen går mer och mer mot digitalisering.

Syftet är utifrån uppställda mål tillföra och fördjupa teoretiska kunskaper och yrkeserfarenheter som gör det möjligt att upprätthålla en hög kompetens och kunskapsnivå. Ökat yrkeskunnande ska beaktas vid lönesättning.

Publicerad: 29 november 2018