Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Vad gäller när man söker en tjänst i annan butik inom koncernen?

Vad gäller när man söker en tjänst i annan butik inom koncernen?

Fråga: Har man rätt till tjänstledighet från sin tillsvidaretjänst om man t ex får en tidsbegränsad anställning i annan butik eller om man får en provanställning på en butikschefstjänst alternativt tjänstemannaroll i koncernen?

Svar: Ibland vill en tillsvidareanställd butiksmedarbetare söka en tjänst i annan butik inom samma koncern för att t ex få möjlighet till flera timmar, testa en butik på annan ort eller pröva på en högre tjänst.

Här finns ingen reglering i lag eller avtal kring rätt till tjänstledighet från sin tillsvidaretjänst i ursprungsbutiken. Därför är det viktigt att den anställde och arbetsgivaren är överens om vad som gäller om man tar den nya tjänsten. Fördelen som man kan trycka på om man får tjänstledighet för att jobba i annan butik/på högre tjänst inom koncernen är att personalen stannar kvar i företaget.

Kommer man överens om att den anställde får vara tjänstledig för att ta en annan tjänst inom koncernen är det viktigt att man skriver ner vad som ska gälla för tjänstledigheten. Ett första steg kan vara att börja med att kontrollera om det redan finns en framtagen policy för detta på företaget som man kan följa eller om man behöver ta fram en enskild överenskommelse.

Det som kan vara bra att ha med i en överenskommelse om tjänstledighet för att prova på annan tjänst är exempelvis:

  • Vilken tjänst och butik som ledigheten gäller för
  • Under vilken period tjänstledigheten ska gälla
  • Möjlighet att avbryta tjänstledigheten i förtid och hur lång tid arbetsgivaren då ska ha på sig att låta den anställde återgå till sin tillsvidaretjänst.

Det kan vara bra att ha som utgångspunkt att den anställde alltid ska försöka hävda tjänstledighet så att denna har en trygghet att falla tillbaka på om den tidsbegränsade anställningen löper ut eller om anställning avbryts i förtid. Alternativet är att se om man kan få en tillsvidaretjänst på nya arbetsplatsen om man släpper sin tjänst i den butik där man redan är anställd.

Skulle den anställde och arbetsgivaren inte komma överens om tjänstledighet och den anställde väljer att ta en ny tjänst i företaget kan denna inte kräva att få komma tillbaka till sin tillsvidaretjänst.

Uppdaterad: 8 mars 2019