Bli medlem

Vad är nettosemester eller kvotsemester?

Fråga: I flera tjänstemannaavtal inom Handels (folkrörelser, kooperationen, Hyresgästföreningen) tillämpas ett alternativt sätt att lägga ut semester som ofta benämns nettosemester. Vad är det?

Svar: Syftet är att undvika att längre semesterperioder än totalt 5 veckor läggs ut för deltidare.

Varför finns nettosemester?

Mest förekommande bland tjänstemän är heltidsanställning och då är denna regel inte aktuell. Den används för deltidsanställda som inte tjänstgör varje vardag i veckan, så kallade intermittent eller koncentrerad deltidsanställda.

Semesterlagen bestämmer att det för varje vardag under en beviljad semesterperiod läggs ut en semesterdag, så att till exempel en fyra veckors ledighet förbrukar 20 semesterdagar oavsett om det är arbetsfria vardagar under perioden eller inte.

För deltidsanställda som inte arbetar alla dagar i veckan kan konsekvensen av lagens regler bli att fler än 5 semesterveckor kan fås under semesteråret. För en deltidsanställd som arbetar enbart måndag och onsdag varje vecka innebär detta att denne skulle kunna ta 2 dagar ledigt varannan vecka under en 20-veckorsperiod och därmed få 10 lediga semesterveckor som ligger utlagda varannan vecka. Regeln har införts i flera kollektivavtal för att stärka syftet med semesterlagen att ge enbart fem veckor semester, varav fyra som sammanhängande under sommarperioden.

Hur fungerar nettosemester?

För att få fram en deltidsanställds nettosemester ska antalet arbetsdagar per vecka multipliceras med antal bruttosemesterdagar (25 vid löpande anställning under hela föregående semesteråret) för att sedan divideras med 5 (antal vardagar per vecka).                   

Som för exemplet ovan skulle innebära uträkning:   

2 x 25  
     5         = 10 nettosemesterdagar   

                                                                                         

Kvoten du får fram används sedan för att enbart lägga ut semesterdagar på dagar med arbetspass, som i exempel innebär enbart måndagar och onsdagar.

Semesterlönen då?

Lönen betalas dock ut på grundval av antal bruttosemesterdagar, som då läggs ut enligt semesterlagen så att en till exempel en 4-veckors semester enligt exemplet förbrukar 8 nettosemesterdagar, men ger 20 bruttosemesterdagar i semesterlön.

Slutsatsen blir att utfallet för semestern blir lika för netto- och bruttosemester, så länge som den läggs under längre perioder, som till under sommarens semester om fyra veckors semester. Det är vid enstaka dagars uttag som nettosemester gör skillnad.

Publicerad: 13 juni 2018