Bli medlem

Vad gäller vid varsel?

Fråga:

Min arbetsgivare ska eventuellt varsla och jag är den som varit anställd kortast tid. Vad gäller då?

Svar:

Vid uppsägning pga arbetsbrist ska arbetsgivare följa de så kallade turordningsreglerna. Där gäller principen ”sist in först ut” där längre anställningstid går före den med kortare. Har anställda samma anställningstid har den med högre ålder företräde till fortsatt anställning. Undantaget är arbetsgivare med högst 10 anställda i hela företaget. Där kan arbetsgivare undanta 2 anställda för att kvarstå i anställning.

Uppdaterad: 23 januari 2017