Bli medlem

Risk för konkurs

Fråga:

Det finns en risk att min arbetsgivare går i konkurs. Vad gör jag?

Svar:

Om du misstänker att din arbetsgivare är på väg i konkurs behöver du förberda dig genom att ta fram uppgifter som anställningsbevis, lönespecifikation och kontolluppgift från skatteverket.

Du ska gå och jobba som vanligt så länge arbetsplatsen är öppen. Om den är stängd behöver du uppsöka Arbetsförmedlingen.

Misstänker du att din arbetsgivare inte kommer kunna betala din lön behöver du vända dig till Handels direkt på telefon 0771-666 444 så snart som möjligt.

Vid en konkurs: Efter ett beslut om konkurs ska du med en gång anmäla dig hos Arbetsförmedlingen. En konkursförvaltare blir utsedd av tingsrätten att sköta företaget och dela de tillgångar som finns kvar. Det är till konkursförvaltaren du behöver vända dig för att ta del av den statliga lönegarantin. Du fortsätter att gå till arbetet som vanligt tills konkursförvaltaren meddelat annat. Övertar ett annat företag konkursboet har du återanställningsrätt i det nya företaget och tar med dig intjänad tid från din gamla arbetsgivare. Dina anställningsvillkor i övrigt upphör att gälla. 

Uppdaterad: 7 januari 2016