Bli medlem

Medbestämmandelagen

Fråga:

Medbestämmandelagen, Lag (1976:580): Arbetsgivaren skall förändra organisationen. Vad kan vi som lokalt fackliga ombud använda för lagstiftning för att få arbetsgivaren att prata med oss först?

Svar:

MBL 11 § säger att innan arbetsgivaren beslutar om viktigare förändringar av sin verksamhet skall hen förhandla med det fackförbund som hen har kollektivavtal med.

Om det nu inte skulle handla om en viktig förändring, kan ni använda er av MBL 19 § som säger att arbetsgivaren skall hålla det fackförbund som hen har kollektivavtal med underrättad om verksamhetens utveckling gällande produktion, ekonomi och personalpolitik.

Uppdaterad: 7 januari 2016