Bli medlem

När kan man få lönetillägg som butiksanställd?

Fråga: När kan man få lönetillägg som butiksanställd?

Svar: I Detaljhandelsavtalet för butiksanställda står det: ”Lönetillägg ska fastställas för arbetstagare med mer kvalificerade arbetsuppgifter, vid utökat ansvar och/eller relevant yrkesbevis/gesäll.”

Vilka arbetsuppgifter är ”mer kvalificerande” och kan omfattas av lönetillägget?

Det är arbetsuppgifter som har ett ökat ansvar än vad som gäller rent allmänt för en anställning inom butiksområdet.

Men skulle det vara så att de anställda har ett gemensamt ansvar för en arbetsuppgift, till exempel att alla kan göra beställningar, kan man inte kräva lönetillägg. Då är det en arbetsuppgift som ingår i allas yrkesroll.

Hur mycket ska lönetillägget vara?

Lönetillägg fastställs till ett belopp som med hänsyn till arbetsuppgiften och ansvarsställning anses motiverat. Tilläggets storlek kan variera utifrån innehållet i ansvaret eller arbetsuppgiften. Det är viktigt att göra en samlad bedömning av vad det extra ansvaret eller arbetsuppgiften faktiskt innebär. Pengar till lönetillägget får aldrig belasta det lokala löneutrymmet utan arbetsgivaren ska tillföra pengarna utöver. Det ska inte heller användas som utfyllnad vid uppflyttning på grund av branschvana.

Ska man skriva kontrakt på detta?

Ja, det är bra att skriva ner dels vilka arbetsuppgifter som man förväntas utföra och hur stort lönetillägget ska vara, dels uppsägningstider för arbetsuppgifterna/ansvaret.

Går det att säga upp lönetillägget?

Lönetillägg följer tjänsten och de arbetsuppgifter som tillägget gäller.  Vill arbetsgivaren ändra i arbetsuppgifterna som påverkar lönetillägget så ska det förhandlas med Handels lokala fackliga organisation innan förändring kan göras.

Kan man förhandla fram ett generellt belopp?

Ja, har man flera arbetstagare som har samma yrkesroll exempelvis driftledare kan man som klubb förhandla fram tillägget för det.
Bra att ha med är att man kan förhandla fram olika belopp för olika yrkesroller med hänsyn till ansvar i arbetet och arbetsuppgiften.

Publicerad: 8 mars 2019