Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Kan min arbetsgivare dra hur många karensavdrag som helst?

Kan min arbetsgivare dra hur många karensavdrag som helst?

Fråga: Kan min arbetsgivare dra hur många karensavdrag som helst?

Svar: Nej, antalet karensdagar per 12-månadersperiod får vara högst tio. Det innebär alltså att arbetsgivaren inte får dra något karensavdrag när arbetstagaren uppnår sin elfte sjukperiod inom tolv månader från den första.

Omvänt kan det uttryckas som att när arbetstagaren blir sjuk undersöks det tolv månader bakåt hur många sjukperioder = karensavdrag som dragits av och summerar detta till 10 dagar eller mer så ska ett karensavdrag inte göras.

Detta kan bli aktuellt om en förälder till exempel har åkt på en massa förkylningar från ett barns förskola, om arbetstagaren är extra infektionskänslig eller har återkommande migrän. Tanken med det så kallade allmänna högriskskydd är att skydda sjukbenägna arbetstagare från att inte förlora för mycket i arbetsinkomst till sin försörjning. Skyddet träder in oavsett orsaken till sjukfrånvaron. Det kan alltså röra sig om tio olika diagnoser under tolvmånadersperioden och även sjukskrivning under en semesterperiod.

Detta framgår av 6§ sjuklönelagen och i flera kollektivavtal, bland dem Detaljhandelns §15 Mom 4 punkt A stycke 4 eller motsvarande i Lager och E-handel §16: ”Antalet karensdagar per 12-månadersperiod får vara högst tio.”

Om arbetsgivaren har undan låtit eller inte uppmärksammat att karensavdrag inte kan göras, finns möjlighet att retroaktivt begära återbetalning av felaktiga karensavdrag.

Läs mer hos Försäkringskassan:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/sarskilt_hogriskskydd

https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/ersattningar-och-bidrag/sjuk-ofta-eller-lange-sarskilt-hogriskskydd

Uppdaterad: 8 mars 2019