Bli medlem

Har jag rätt att få tillbaka mitt tillägg efter föräldraledigheten?

Fråga: Har jag rätt att få tillbaka min ledarroll/ansvarstillägg efter föräldraledigheten?

Svar: En anställd med utökat ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter har rätt att förhandla ett lönetillägg enligt vissa kollektivavtal. Men om den anställde sedan är föräldraledig kan chefen ha gett detta ansvar eller arbetsuppgifterna till någon annan.

Generellt gäller att om ansvarsrollen är avtalad i anställningsavtalet är arbetsgivaren skyldigt att erbjuda den anställde exakt samma anställning när hen återgår i tjänst. Vid eventuella förändringar i organisationen som påverkar den anställdes villkor ska arbetsgivaren förhandla med den fackliga organisationen enligt MBL.

Om det däremot inte framgår av anställningsavtalet att man har en ledarroll så har arbetsgivaren rätt att ge detta ansvar till någon annan. Det kan dock vara värt att granska ett sådant fall närmare med hänsyn till reglerna i föräldraledighetslagen.

Som förtroendevald är det viktigt att känna till:

  • att den som är föräldraledig har rätt att återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten (15 § föräldraledighetslagen).
  • att den som är föräldraledig inte ska missgynnas gällande villkor och förmåner (16 § föräldraledighetslagen.)

Om arbetsgivaren ändå vill göra dessa ändringar så kan du som förtroendevald begära en förhandling.

Uppdaterad: 8 januari 2019