Hur regleras tjänstgöringsområdet i bemanningsavtalet?

Fråga: Hur regleras tjänstgöringsområdet i bemanningsavtalet?

Svar: Tjänstgöringsområdet ska fastställas vid anställningstillfället. Enligt kollektivavtalet kan detta fastställas på olika sätt beroende på region. Om arbetsgivarens kontor ligger i någon av storstäderna kan de geografiska gränserna bestämmas inom stadens gränser.

Men tjänstgöringsområdet bör inte vara längre än 75 km från arbetsgivarens kontor.

Det är därför viktigt för både arbetsgivaren och den anställde att redan vid anställningsstarten fastställa följande uppgifter:

-  Arbetsgivarens kontorsadress.

-  Den anställdes hemadress.

-  Har den anställde tillgång till biltransport?

-  Om den anställde inte kan åka bil, är kollektivtrafiken i orten/länet ett alternativ?

-  Har den anställde barn som är i behov av omsorg?

-  Läkarintyg som styrker eventuella medicinska besvär.

Det är viktigt att den anställde håller arbetsgivaren ständigt uppdaterad om eventuella förändringar under anställningens gång.

Varje gång den anställde erbjuds ett uppdrag hos ett kundföretag bör de ovanstående punkter tas i beaktan.

En facklig förhandling kan hållas om fastställandet av tjänstgöringsområdet. Om inte överenskommelse kan träffas ska primärkommun eller storstadsområde vara tjänstgöringsområde.

Publicerad: 2 juli 2018