Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Hur regleras semestern vid återkommande korta anställningar?

Hur regleras semestern vid återkommande korta anställningar?

Fråga: Hur regleras semestern vid återkommande korta anställningar?

Svar: Många anställda får återkommande korta anställningar som pågår i högst tre månader.  Semesterlagen 5§ säger att om en anställning är tänkt att pågå max 3 månader får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I flera kollektivavtal står det reglerat att anställningar som varar högst 3 månader inte ger rätt till semesterledighet utan till semesterersättning. Detta drabbar för det mesta anställda ”vid behov”, vikarier vars anställningar förlängs 2, 3 månader i taget, säsongsanställda, mm.

Om en anställning förlängs efter 3 månader är arbetsgivaren skyldig att diskutera frågan  så att den anställde kan utnyttja dagarna som betald semester.

Du som förtroendevald ska försöka att alltid bevaka dessa anställdas rätt till semesterledighet:

  • Håll LAS-listorna uppdaterade. På så sätt kan du hålla koll på om anställningarna blir längre än tre månader.
  • Prata med dessa anställda och fråga dem om de har fortsatt få semesterersättningen utbetald efter att de tre månaderna har passerat. Då ska du råda din kollega att prata med arbetsgivaren så att detta korrigeras.
  • Ta upp frågan i en lokal förhandling där parterna kan bestämma att regeln blir att ny anställning i anslutning till tidigare anställning per automatik ger rätt till betald semester. Men överenskommelse om annat får träffas individuellt.
Publicerad: 4 september 2018