Bli medlem

Hur räknas sjuklön för bemanningsanställda?

Fråga: Vad gäller om man blir sjuk och är anställd med Bemanningsavalet?

Svar: Den första sjukfrånvarodagen i varje sjuklöneperiod utgör karensdag utan rätt till sjuklön.

Från och med den andra sjukfrånvarodagen till och med 14:e kalenderdagen utgör sjuklönen för varje sjuklöneberättigad dag 80 % av arbetstagarens medeltimförtjänst. För arbetstagare med enbart timlön utgör sjuklönen 80 % av denna timlön.

Uppdaterad: 3 maj 2017