Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Hur påverkas arbetstiden i Lager- och e-handelsavtalet av helgdagar

Hur påverkas arbetstiden i Lager- och e-handelsavtalet av helgdagar?

Fråga: Hur påverkas arbetstiden av helgdagar för dem som jobbar enligt Lager- och e-handelsavtalet?

Svar: Grunden i Lager och e-handelsavtalet är 40 timmars arbete per helgfri vecka. Det innebär att när en helgdag infaller under måndag-lördag ska en arbetstidsförkortning göras. Arbetstidsförkortningen görs inte om helgdagen infaller under en söndag. Undantaget är nationaldagen, den 6 juni. Om nationaldagen infaller på en söndag ska arbetstiden minskas på något av de sätt som beskrivs nedan.

Det vanligaste är att arbetstagaren får ledig under helgdagen, eller att lagret helt enkelt håller stängt. 

  • För månadsavlönad personal blir då arbetstiden kortare men månadslönen förblir densamma eftersom inget löneavdrag görs.
  • För timavlönad personal reduceras arbetstiden, men hen får helglön för att kompensera lönebortfall.
  • Förkortningen av arbetstid sker alltid i proportion till arbetstagarens sysselsättningsgrad. Det betyder att arbetstiden ska reduceras med åtta timmar för personal som jobbar heltid och exempelvis fyra timmar för personal som jobbar halvtid.

Om arbetstagaren inte får ledigt på själva helgdagen kan minskningen i arbetstid istället hanteras på ett av två sätt:

1. En annan ledig dag schemaläggs istället för helgdagen/helgdagarna, alltså att  arbetstiden reduceras under en annan/andra veckor under schemaperioden. Om det finns ett årsschema ska den lediga dagen/dagarna ges någon gång under det året som schemat gäller för. Vilken/vilka dagar det blir ska den anställda få veta innan schemaperioden inled.

Lönen beräknas på samma sätt som om ledigheten sker på helgdagen. Det vill säga det blir inget löneavdrag för den som har månadslön och timavlönad personal får timlön för den lediga arbetstiden.
Eller

2. Arbetstidsförkortningen kan överföras till den anställdes tidsbank. Åtta timmar överförs till tidsbanken per helgdag som infaller måndag-lördag, för deltidsanställd proportioneras tiden till sysselsättningsgraden.

Publicerad: 10 januari 2020