Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Hur långt i efterhand kan jag kräva semesterlön och semesterersättning?

Hur långt i efterhand kan jag kräva semesterlön och semesterersättning?

Fråga: Hur långt i efterhand kan jag kräva semesterlön och semesterersättning?

Svar: När en arbetstagare anser sig ha fått för lite semesterlön eller semesterersättning finns det enligt 33 § i Semesterlagen en begränsad tid för att lägga en fordran.

Enligt lagen kan man gå tillbaka högst två år från utgången av det semesterår som den ekonomiska fordran gäller. Det finns dock inget hinder att som facklig part lägga ett anspråk för händelser äldre än så, men arbetsgivaren kan då hänvisa till preskriptionstiden.

Publicerad: 30 augusti 2019