Bli medlem

Hur ska truckförare undvika förslitningsskador?

Fråga: Hur ska truckförare undvika att få förslitningsskador?

Svar: Följande punkter är bra bra att tänka på när man pratar med arbetsgivaren om risker kring förslitningsskador.

Arbetsvariation

Måste arbetet vara strikt uppdelat? Det kanske räcker med att man kör truck en del av dagen och utför andra arbetsuppgifter som behövs på lagret resten av dagen. Om alla anställda är utbildade för och kan alla arbetsuppgifter är det dessutom lättare att för arbetsgivaren att planera arbetet om någon blir sjuk. Att förstå hela arbetsprocessen kan också bidra till bättre motivation och effektivitet.

Raster

En kortare paus varje timme, är vad Arbetsmiljöverket rekommenderar för truckförare. Det ska antingen vara en regelrätt rast eller en paus där arbetstagaren får utföra andra arbetsuppgifter. Detta för att undvika längre perioder av monotona arbetsmoment med upprepande rörelser.

Anpassa trucken efter individen

Trucken ska gå att ställa in efter varje arbetstagarens enskilda ergonomiska behov. Det är viktigt att alla arbetstagare på arbetsplatsen känner till detta och ges tid att ställa in trucken innan de börjar använda den.

Se över golven

Ojämna golv ökar risken för stötar och vibrationer som ger besvär i rygg och backe. Det behöver arbetsgivaren se över hur man ska hantera och eventuellt göra något åt. 

Anpassa hastigheten

Hastigheten ska anpassas till underlaget. Är underlaget ojämnt – kör med låg hastighet! Annars ökar vibrationen vilket är mycket skadligt på lång sikt.

Att arbetet med truckar ska undersökas och riskerna bedömas står i Arbetsmiljöverkets AFS Användning av truckar (2006:5). Där tas bland annat ergonomi och belastning upp, till exempel vridmoment i arbetet och hur det påverkar personalen långsiktigt. 

OBS, kom ihåg att reglerna gäller även för anställda som är inhyrda från bemanningsföretag. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret för samtliga arbetstagare på arbetsplatsen.

Det är även viktigt att tänka på att det ska göras en ny riskbedömning med jämna mellanrum, i takt med personalomsättningen och förändringar bland de anställda.

Uppdaterad: 12 december 2019