Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Hur justeras löner för servicebiträden och receptionister i frisöravtalet?

Hur justeras löner för servicebiträden och receptionister i frisöravtalet?

Fråga: Hur justeras löner för servicebiträden och receptionister i frisöravtalet?

Svar: Frisöravtalet §6 Mom 3 behandlar löner för bland annat servicebiträden och receptionister som jobbar på frisörsalong. I avtalet finns avtalad minimilön men ingen avtalad minsta löneökning när den anställde kommit upp i, eller kommit in på en högre lön än minimilönen.

Det finns alltså inte någon avtalad löneutveckling för dessa grupper. Handels tolkning är att vi ska hävda avtalets värde som minsta ökning. Vill inte arbetsgivaren tillmötesgå detta så ska detta förhandlas lokalt.

En reservation är dock ifall om någon har gått in på branschvana tidigare och är medveten om detta så kan ”den höjningen” eventuellt redan vara gjord.

Publicerad: 2 juli 2018