Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Hur göra för att anställda ska få fler timmar på kontraktet?

Hur göra för att anställda ska få fler timmar på kontraktet?

Fråga: Anställningar med få timmar i veckan är vanligt i handeln. Likaså att de som har få timmar på kontraktet ändå jobbar fler timmar varje vecka. Men hur gör man för att en anställd ska få dessa timmar på kontraktet istället?

Svar: Som förtroendevald ska du komma ihåg att parterna, det vill säga Handels och arbetsgivarna, kommit överens om att tillsammans sträva efter trygga anställningar med mer tid på kontraktet. 

Ta en diskussion med arbetsgivaren på en gång om din arbetsplats har kollektivavtal och det är vanligt att anställda jobbar många fler timmar än de har på kontraktet. Det kan även vara bra att ta kontakt med den ombudsman som ansvarar för arbetsplatsen. 

Be arbetsgivaren om lista på: 

Mertid och övertidstimmar

Företrädeslistan

Alla anställningskontrakt

... och att få se på bemanningsplaneringen.

Därefter börjar jobbet med att kontrollera att vilka som vill ha och bör få mer tid, allt enligt LAS-listan. Tänk på att samarbeta med skyddsombudet om det finns ett. Om en anställd jobbar fler timmar än på kontraktet finns det ju ett behov av fler timmar i butiken. Det bör den personen eller andra på turordningslistan få i sina kontrakt istället.

Kom ihåg att säga till arbetskamraterna att den som vill ha fler timmar på kontraktet ska berätta det skriftligt för sin arbetsgivare. Här finns en folder med blankett för att anmäla önskan om fler timmar.

Uppdaterad: 4 april 2018