Bli medlem

Hur fungerar visstidsanställning för anställda i bemanningsföretag?

Fråga: Hur fungerar visstidsanställning i Bemanningsavtalet?

Svar: Grunden i Bemanningsavalet är tillsvidareanställning om inget annat avtalats. Om det görs en överenskommelse om visstid gäller detta:

 • Den får inte vara längre än 6 månader.
 • Mer än 6–12 månader måste godkännas av facket.
 • Ny visstid kan tecknas först efter det att 6 månader förflutit från senaste visstidsanställningen.
 • Lokal överenskommelse krävs om att teckna ny visstid, tidigare än 6 månader.
 • Den ömsesidiga uppsägningstiden är 14 dagar.
 • Veckoarbetstiden ska anges i anställningsbeviset.
 • Arbetstidens förläggning/schemaförläggning ska fastställas för den anställde.
 • Deltidsanställning kräver en lokal överenskommelse med centralt ansvarigt förbund eller lokal ansvarig avdelning/lokal facklig organisation.
 • Avtal om visstid med återkommande korta anställningar kan tecknas med studerande om de särskilt begär detta.
 • Avtal om visstid/deltid kan tecknas om man har en annan huvudsaklig sysselsättning och önskar ett extraarbete.
 • Visstid kan tecknas med den som är pensionär.
Publicerad: 14 maj 2019