Bli medlem

Hur fungerar friskvårdsbidraget för frisörer?

Fråga: Hur fungerar friskvårdsbidraget för frisörer?

Svar: I kollektivavtalet för frisörer står att anställda har rätt att få friskvårdsbidrag och/eller bidrag till arbetskläder eller arbetsskor. Summan är 2600 kronor per avtalsår för heltidsanställd och motsvarande andel för deltidsanställda. Bidraget tjänas in kvartalsvis med 650 kronor per påbörjat kvartal.

Varje anställd gör en överenskommelse med sin chef om hur pengarna ska fördelas mellan friskvård och arbetskläder eller arbetsskor. Om oenighet uppstår har den anställde rätt att bestämma att halva summan ska gå till friskvård.

På arbetsplatsen ska det upprättas en policy för var, när, hur kvitton ska lämnas in för att få dessa pengar utbetalda.

Men den som är tjänstledig får bara bidrag om tjänstledigheten är semesterlönegrundande.

Exempel på tjänstledighet som INTE är semesterlönegrundande:

  • Del av sjukperiod efter 180 dagar
  • Del av föräldraledighet efter 120/180 dagar
  • Studieledighet
Publicerad: 22 oktober 2018