Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Hur fungerar den extra ledighetsdagen i KFO:s lageravtal?

Hur fungerar den extra ledighetsdagen i KFO:s lageravtal?

Fråga: Hur fungerar den extra ledighetsdagen i KFO:s lageravtal?

Svar: Enligt § 6 i kollektivavtalet för lagerpersonal och chaufförer inom kooperationen kvalificerar sig heltidsanställda för en extra ledighetsdag när helgdagar infaller under måndag-fredag, i vissa fall även när den infaller under lördag eller söndag.

Kvalificeringsdagar:

  • När midsommar-, jul- och nyårsafton infaller måndag-fredag.
  • När nationaldagen infaller på lördag eller söndag
  • När helgdag och/eller jul- och nyårsafton infaller på en lördag, dock endast för heltidsanställda som har ordinarie arbetstid är förlagd till en sådan dag.

Förutsättningar för deltid och visstid:

  • Deltidsanställda som jobbar färre än fem dagar i veckan kvalificerar sig endast till extra ledighetsdagar i ovan nämnda exempel om deras ordinarie arbetstid är lagt till en sådan dag.
  • Visstidsanställda och tjänstlediga arbetstagare som arbetar under en period som sträcker sig över två veckor kvalificerar sig till extra ledighetsdagar, annars inte.

Kvalificering vid frånvaro:

För att kunna kvalificera sig för dagen ska den anställde arbeta antingen dagen innan eller dagen efter helgdagen. De enda typer av frånvaro som undantas från denna förutsättning är:

  • Beviljad ledighet som är högst två dagar lång och i anslutning till helgdagen
  • Om den anställde har styrkt sjukfrånvaro eller vård av barn och hade arbetat i anslutningen till helgdagen om hen varit frisk.
  • Ledighet för förälder i samband med barns födsel. 

Förläggning av ledighetsdag:

Målsättningen är att anställda som har sin ordinarie arbetsdag förlagd till en kvalificeringsdag i första hand ska få ledigt under själva kvalificeringsdagen. Om det inte är möjligt ska arbetsgivare och arbetstagare samråda om förläggningen av den extra ledighetsdagen. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till och försöka tillgodose arbetstagarens önskemål i den mån det går. Arbetsgivaren får dock inte lägga ut den extra ledighetsdagen under en arbetsdag som understiger åtta timmar, om inte arbetstagaren godkänner detta.

Om en anställd skulle sluta innan hen hunnit få ut intjänande ledighetsdagar enligt ovan ska de ersättas med lön som då betalas ut på dennes slutlön.

Publicerad: 17 maj 2019