Bli medlem

Hur får en frisör jobba under jul och nyår?

Fråga: Hur får en frisör jobba under jul- och nyårshelgen?

Svar: När jul och nyår närmar sig är det några viktiga saker som man bör tänka på.

  • Julafton jämställs med sön- och helgdag och då är betalningen OB 100%.
  • Nyårsafton -  jämställs med lördag och då är OB ersättningen 70 % mellan klockan 12-13.00 och 100% efter klockan 13.00
  • Det är viktigt att ha koll på att det är lite olika regler i Frisöravtalet om salongen har öppet 7 dagar eller färre.

Om salongen har öppet max sex dagar i veckan:

  • Om salongen har öppet max sex dagar så är samtliga söndagar och helgdagar arbetsfria.
  • När helgdag inträffar minskas veckoarbetstiden med åtta timmar för heltidare och för deltidare ska veckoarbetstiden minskas i proportion till sysselsättningsgraden – OBS! det blir ej något löneavdrag.

Om salongen har öppet sju dagar i veckan:

  • Om salongen har öppet sju dagar och helgdag infaller på en vardag genereras en fridag som kompensation för arbetad röd dag.
  • Den anställde har alltid rätt till ledighet julafton eller nyårsafton.
  • Den anställde ska vara ledig julafton minst vartannat år.
  • Men arbetet på julafton bör vara frivilligt.

Reglerna framgår av frisöravtalet, Mom1, Mom 2, sidan 12, Mom 3 och 4, sidan 13.

Publicerad: 6 december 2018