Bli medlem

Hur byter frisören tjänstetidstillägg mot semester?

Fråga: Hur kan en frisör byta tjänstetidstillägg mot semester?

Svar: Enligt Frisöravtalet § 6 Mom 1.4 så har behörig frisör har rätt till tjänstetidstillägg när hen under varit anställd hos samma arbetsgivare under fem år. Tjänstetidstillägget visas i lönetabellen för behörig frisör i kollektivavtalet.

Tjänstetidstillägget kan enligt § 10 Mom 1.3, bytas till semester. Om frisören byter tjänstetidstillägget till semester så ger det fem extra semesterdagar. En överenskommelse om byte av tjänstetidstillägget måste vara skriftlig och den anställda måste informera arbetsgivaren om att hen vill nyttja denna möjlighet vid ingången till nytt intjänandeår.

Om en överenskommelse träffas om byte av tjänstetidstillägg mot extra semesterdagar så utgör semesterlönen eller semesterersättningen ytterligare 0,5 % av semesterunderlaget per semesterdag. Semesterlönen eller semesterersättning utgörs nu alltså av 13.5 % av semesterunderlaget, i enlighet med § 10 Mom 2.1.

Publicerad: 13 juni 2018