Bli medlem

Går det att rätta branschvanan retroaktivt?

Fråga: Går det att rätta två års branschvana till tre efter att man blivit anställd?
Jag anställdes i en privat butik för några veckor sedan. Under intervjun pratade arbetsgivaren och jag om min ingångslön. Jag visade upp papper på att jag har 3 års branschvana men arbetsgivaren ville bara klassa det som 2 års branschvana.

Han skrev 2 års branschvana i anställningsavtalet och jag skrev under, för jag ville verkligen ha jobbet. Nu har jag funderat lite och tycker att det är fel. Jag vill ha betalt för 3 års branschvana. Går det att få lön för 3 års branschvana från mitt startdatum i tjänsten?

Svar: Enligt Detaljhandelsavtalet kan du anmäla till arbetsgivaren om du, efter en tid i anställningen, anser att du fick felaktig branschvana vid anställningstillfället.

Om arbetsgivaren och du vid anställningstillfället tog upp frågan och om arbetsgivaren verkligen redogjorde ordentligt till dig om hur reglerna och förutsättningarna är för hur branschvana räknas, så gäller detta:

  • Om du anmäler den felaktiga lönen under de 7 första månaderna i anställningen ska lönen höjas till korrekt lönenivå (om det kan konstateras att arbetsgivaren gjorde en felaktig bedömning av branschvana). I detta fall ska du även få mellanskillnaden retroaktivt.
  • Om du anmäler den felaktiga lönen efter 7 månader i anställningen ska korrekt lön utbetalas från och med den aktuella anmälningsmånaden. Retroaktiv rättelse görs inte i det fallet.

Men om arbetsgivaren inte redogjort och informerat om branschvanereglerna så kan du alltid begära att rättelse ska göras, d.v.s. lönen ska höjas till korrekt lönenivå och få mellanskillnaden retroaktivt.

Publicerad: 13 juni 2018