Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Vad innebär ”tillgänglighet” för den som är bemanningsanställd?

Vad innebär ”tillgänglighet” för den som är bemanningsanställd?

Fråga: Vad innebär ”tillgänglighet” för den som är bemanningsanställd?

Svar: Enligt kollektivavtalet för bemanningsanställda ska frågan om tillgänglighet fastställas skriftligt i anställningsavtalet.

Eftersom den anställde är i tjänst och får garantilön under tillgänglighetstiden så förväntas också att den anställde ska vara anträffbar.

Men att den anställde är hemma och väntar på att bli uppringt betyder inte att hen inte kan göra annat under tiden som exempelvis laga mat, gå på toaletten, duscha, lämna sina barn på skola/förskola, mm.

Situationen att den anställde har svårt att svara i telefon när arbetsgivaren ringer för uppdrag och att uppdraget redan har gått till någon annan när den anställde ringer tillbaka vill man förstås undvika.

Därför är det väldigt viktigt att arbetsgivaren ska vara tydligt med inom vilken tidsram den anställde ska svara tillbaka på ett erbjudande om uppdrag.

Som förtroendevald ska du vara uppmärksam på följande punkter:

  • Ta reda på vad som gäller (finns policy?) på arbetsplatsen om hur tillgängligheten ska skötas.
  • Tidsramen ska ligga inom rimliga gränser så att den anställde kan slutföra andra sysslor och ringa tillbaka.
  • Ta reda på om det finns angivelser om tillgänglighet i dina kollegors anställningsavtal.
  • Begära en förhandling om arbetsgivaren skulle göra någon åtgärd eller ”sanktion” på grund av att den anställde inte svarade i telefon.
Publicerad: 22 oktober 2018