Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Får den anställde själv bestämma när föräldrapenning tas ut?

Får den anställde själv bestämma när föräldrapenning tas ut?

Fråga: Har den anställde rätt att själv bestämma hur många dagar med föräldrapenning som ska tas ut vid föräldraledighet?

Svar: Enligt 5 § föräldraledighetslagen har en anställd rätt att vara helt föräldraledig till dess barnet är 18 månader. Rätten till ledighet gäller oavsett om den anställde tar ut föräldradagar eller ej, således kan denne välja omfattningen på uttag av föräldradagar helt själv.

När barnet har fyllt 18 månader gäller dock andra regler. För rätt till föräldraledighet krävs då uttag av hel föräldrapenning vilket innebär att den anställde ska ta ut föräldrapenning de dagar som hen annars skulle ha arbetat enligt sitt schema. Detta medför att en arbetsgivare har rätt att begära in en försäkran från en anställd om att denne har föräldradagar kvar, t.ex. genom ett intyg från Försäkringskassan, då hen ansöker om föräldraledighet för ett barn över 18 månader.

Uppdaterad: 22 oktober 2018