Bli medlem

Vad kan jag göra om schemat inte passar?

Fråga: Min arbetsgivare (jag går under Detaljhandelsavtalet) ändrar ofta i mitt ordinarie schema. Ibland fungerar inte ändringarna med mitt privatliv. Ska det vara så här?

Svar: Tidigare var man tvungen att arbeta enligt det ändrade schemat – det enda som krävdes var att arbetsgivaren minst en månad i förväg meddelat om schemaändringen. Men from den 1 april 2017 finns en skrivning i kollektivavtalet om att du som arbetstagare kan motsätta dig ändringen.

Detta ska göras så fort som möjligt men senast inom tre dagar efter meddelandet om ändrat schema. Arbetstagaren ska ange skälen till varför ändringen inte kan accepteras. Om arbetsgivaren ändå står fast vid meddelad ändring ska denne snarast, dock senast inom tre dagar, påkalla lokal förhandling.

I den lokala förhandlingen tittar man på om det föreligger betydande skäl mot schemaändringen eller inte. Föreligger det betydande skäl mot schemaändringen ska ändringen inte genomföras – dvs då ska det ordinarie schemat gälla. Föreligger inte betydande skäl mot schemaändringen gäller meddelad schemaändring.

Med betydande skäl avses exempelvis:

- Vård och omsorg av barn som inte kan lösas

- Dokumenterade hälsoskäl

- Vård och omsorg av närstående som inte kan lösas

- Förtroendeuppdrag

Uppdaterad: 31 augusti 2017