Bli medlem

Vad händer efter konkurs?

Fråga: Jag jobbar på ett företag som har gått i konkurs. De har kollektivavtal. Jag undrar nu vad som händer med oss? Blir vi av med jobbet och vilken uppsägningstid har jag?

Svar: När ett företag går i konkurs så utser tingsrätten en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren är den som tar alla beslut som rör verksamheten. Är det så att ingen tar över verksamheten läggs enheten ner och man blir uppsagd pga arbetsbrist. Uppsägningstiden regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) §11. Ju längre en arbetstagare har varit anställt ju längre uppsägningstid är det.

Skulle konkursförvaltaren hitta en köpare till verksamheten har man som anställd en återanställningsrätt till ny anställning hos den nya arbetsgivaren. Dock är det så att man inte får med sig sina tidigare anställningsvillkor till den nya arbetsgivaren.

Varje konkurs är unik vilket gör att det går bara att informera hur det generellt brukar gå till. Vill du veta mer kring situationen i denna konkurs ska du kontakta konkursförvaltaren. 

Publicerad: 9 november 2016