Bli medlem

Vad gäller för frisörer när de är på utbildning?

Fråga: Vad gäller för frisörer när de är på utbildning?

Svar: Enligt frisöravtalet ska anställda erbjudas kompentensutveckling i form av minst två utbildningsdagar per år. Utbildningen ska vara förlagd under ordinarie arbetstid. Individuell överenskommelse kan träffas om utbildning förlagd på annan tid.

Utbildning under ordinarie arbetstid: vanlig lön utgår dvs. enligt tabell (troligen endast basbelopp pga. att ingen provision tjänas in) eller timlön.

Vid slutet av månaden sker sedvanlig jämförelse mot garantilön.

Utbildning utanför ordinarie arbetstid: mertids- eller övertidsersättning utgår. Övertidsersättningen utgörs av 50 % tillägg per timme.

Tillägget baseras på garantilönen för behörig och obehörig frisör samt för elev nivå 4.

För övriga arbetstagare beräknas tillägget på den fasta timlönen.

Vid slutet av månaden sker sedvanlig jämförelse mot garantilön varpå enbart övertiden särredovisas.

Vid andra typer av evenemang som ligger utanför ordinarie arbetstid ska ersättningen avtalas individuellt i förväg. 

Uppdaterad: 6 november 2017