Bli medlem

Vad är rätt till ledighet av trängande familjeskäl?

Fråga: Vad innebär lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl? 

Svar: Kort gäller att lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl ger arbetstagare rätt till ledighet vid akuta situationer i privatlivet.  

Lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl ger arbetstagaren en obegränsad rätt till ledighet vid en akut situation där familjemedlems närvaro är absolut nödvändig, det vill säga när akut och oförutsedd sjukdom eller olycka inträffar i familjen. Något krav på lägsta anställningstid finns inte. Rätten till ledighet upphör då grunden för ledighet inte föreligger längre, alltså när närvaron inte längre är absolut nödvändig. Lagen ger inte rätt till betald ledighet.

Däremot ger vissa kollektivavtal rätt till lön under ledighet för enskilda angelägenheter. Oftast hittar man detta under permissionsregler i kollektivavtalen.

Uppdaterad: 31 augusti 2017