Bli medlem

Uppsägning under sjukskrivning

Fråga:

Jag har en fråga gällande min situation. Jag har en tillsvidare anställning och har nu under flera månader varit långtidssjukskriven.

Jag har nu genom Försäkringskassan och läkare fått chansen att arbetsträna på en annan arbetsplats under en period.

Jag ansökte om ledighet tidigare hos min arbetsgivare för att kunna arbetsträna och se hur det går på en annan arbetsplats. Jag har en fundering…

 Kan minarbetsgivare säga upp min anställning under denna period?

 

Svar:

Din arbetsgivare får inte säga upp din anställning under förutsättning att det sker inom givna villkor.

Genom (Lagen om ledighet för att pga. sjukdom prova annat arbete)så har du all rätt att under din tjänstledighet ha kvar din anställning.

 

När prövotiden/ arbetsträningen är avslutad behöver din arbetsgivare ordna ett Rehabmöte då din arbetsgivare, Försäkringskassan och läkare kan delta tillsammans med dig för att utreda hur man ska gå vidare för att hjälpa dig. Du är självklart välkommen att ringa oss på Handels, genom ditt medlemskap i förbundet så kan vi följa med dig på detta möte om du så önskar.

Uppdaterad: 7 januari 2016