Bli medlem

Tjänstledigt för att prova annat jobb?

Fråga: Får man ta tjänstledigt för att prova ett annat jobb?

Svar: Det finns inget stöd i lag som ger dig rätt till tjänstledighet för att prova ett annat jobb. Lagen ger stöd för detta vid t.ex. studier, starta näringsverksamhet, föräldraledighet eller under vissa förhållanden vid sjukdom. 

Det finns tillfällen då det kan vara relevant att ändå driva frågan i klubben trots avsaknad av lagstöd. Närmast tänker jag exempelvis på tillfällen då någon vill byta bransch av hälsoskäl (förebyggande frivilligt initiativ). Men även då man har familj och ena föräldern flyttar till arbetsställe på annan ort eller om någon varit studieledig och får sommarvick inom branschen man studerar m.fl.  

Publicerad: 9 januari 2017