Bli medlem

Minderårigas arbete i butik

Fråga: Vad gäller om en arbetsgivare vill anställa en minderårig och hur gammal måste man vara för att arbeta i kassa?

Svar: Handels riktlinje är att man ska ha fyllt 18 år innan man börjar arbeta i kassan. Anledningen till detta är att det är olämpligt ur arbetsmiljösynpunkt att omyndiga ska ansvara för pengar och legitimationskontroll.

Arbete i kassa medför risk för rån och som expedit i kassan har man vidare ett personligt straffansvar vid försäljning av tobak och folköl till någon som inte har fyllt 18 år.

Enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer måste man fylla 16 år under innevarande kalenderår för att få sälja åldersreglerade varor. Emellertid har Arbetsmiljöverkets riktlinjer, som gäller sedan februari 2013, fått en mer frikostig syn på kassarbete beträffande minderårig. Idag finns ingen specifik åldergräns utan Arbetsmiljöverkets riktlinjer syftar till att arbetsgivaren och eventuellt skyddsombud ska göra en riskbedömning för att undersöka om de aktuella arbetsuppgifterna är lämpliga utifrån den minderåriges ålder, fysiska och psykiska mognad samt andra förutsättningar.

Arbetsgivaren ska också se till att det finns tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner samt att den minderårige får en introduktion som bl.a. innehåller information om arbetsuppgifter och risker. En handledare ska även utses. Vidare ska arbetsgivaren informera och den minderåriges vårdnadshavare om arbetsuppgifterna, vilka risker den enskilde kan komma att utsättas för och vilka åtgärder arbetsgivaren har tagit för att minimera riskerna.

Vårdnadshavaren behöver härefter lämna sitt tillstånd till arbetet. Viktigt att notera är att särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter gäller för en minderårig samt att en minderårig heller aldrig ska arbeta ensam. Slutligen bör en arbetsgivare, för egen räkning, undersöka om försäkringarna gäller om en minderårig sitter i kassan vid exempelvis ett rån. 

Publicerad: 15 augusti 2016