Bli medlem

Jag mår dåligt på jobbet

Fråga

Jag mår dåligt på min arbetsplats. Vad ska jag göra?

Svar

Som anställda är det viktigt att du berättar för chefen eller skyddsombudet om risker, sjukdomar eller olyckor. Du kan också föreslå åtgärder och berätta vad du tycker om arbetsmiljön. Om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen ska skyddsombudet vara med och undersöka arbetsmiljön samt vara med vid planering och uppföljning av åtgärder.

Att samarbeta med de anställda och skyddsombuden för att tillsammans ha koll på arbetsmiljön är viktigt i denna fråga. Arbetsgivaren har dock huvudansvaret för arbetsmiljön. Det innebär att arbetsgivaren måste jobba för att upptäcka sådant som kan vara farligt på arbetsplatsen och åtgärda det innan något händer. Arbetsgivaren kan arbeta förebyggande och systematiskt med arbetsmiljön genom att ta fram rutiner som hjälper dem att kontrollera arbetsmiljön ofta. Det är det som Arbetsmiljöverket kallar systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren kan också välja ut personer som får i uppgift att jobba med arbetsmiljön. Det brukar ofta vara chefer eller andra som känner till arbetsplatsen bra.

Företagshälsovården kan hjälpa till genom att undersöka och bedöma risker på arbetsplatsen. De kan också föreslå åtgärder.

Publicerad: 22 januari 2016