Bli medlem

Hur kortar jag arbetstiden med barn under åtta år?

Fråga: Hur kortar jag arbetstiden med barn under åtta år?

Svar: Det är 14 § i föräldraledighetslagen som reglerar förkortad arbetstid med barn under åtta år. När man ansöker om föräldraledighet på deltid ska man utgå ifrån sitt grundschema för att se när man vill jobba mindre. Tillsammans med arbetsgivaren ska man försöka hitta en lösning för ledigheten. Om man inte kan komma överens säger lagen att arbetsgivaren ska gå på den anställdes önskemål. Struntar arbetsgivaren ändå i detta behöver arbetstagaren ta kontakt med klubben/fackombud för att få hjälp av fackligt ombud att utreda anledningen till att det inte skulle fungera.

Lagen säger att arbetsgivaren har möjlighet att neka föräldraledighet om det ”medför påtaglig störning” för verksamheten. Påtaglig störning innebär kortfattat så stora påfrestningar att verksamheten riskerar att inte kunna bedrivas. För att avgöra vad som är påtaglig störning behöver man se till varje enskilt fall. 

Uppdaterad: 6 november 2017