Bli medlem

Hur beräknas medeltimförtjänsten?

Fråga: Hur beräknas medeltimförtjänsten för anställda med Bemanningsavtalet?

Svar: För att få fram medeltimförtjänsten görs en beräkning på vad den totala inkomsten har varit i snitt under de senaste 3 månaderna, GFL (Genomsnittligt FörtjänstLäge) och eventuell garantilön läggs ihop.

Exempel: Du har varit utbokad med GFL under sammanlagt 2 månader och fått garantilön under 1 månad, av de närmast föregående 3 månaderna. Du lägger då ihop GFL för 2 månader och garantilönen för 1 månad och dividerar med 3. Summan du får fram dividerar du med 174 = medeltimförtjänsten.

Uppdaterad: 3 maj 2017