Gäller hälsoundersökning för ögonfranstekniker?

Fråga: I nya avtalet 2017 står det att en arbetsgrupp ska genomföra detta med att frisörer ska genomgå hälsoundersökningar vart tredje år. Jag undrar hur det är med de som jobbar med ögonfransförlängning på vår salong?

Svar: Det stämmer att detta med hälsoundersökningar är under arbete. Gruppen ska lista ut hur detta ska genomföras i praktiken. Till dess är det viktigt att ändå driva arbetsmiljöarbetet för frisörer. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en folder som du kan ha som stöd i det arbetet www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/bra-arbetsmiljo-for-frisorer-adi456-broschyr/?hl=frisörer .

När det gäller de som arbetar med ögonfransförlängning finns detta med hälsokontroller reglerat. Arbetsmaterialet kan innehålla s.k. härdplaster och kan medföra risker. Arbete med härdplaster är reglerat i AFS 20015:06  (sid.42).www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-foreskrifter-afs2005-6.pdf I AFS:en talar man om ”tjänstbarhetsbedömning” och periodiska läkarundersökning i syfte att upptäcka eventuella eventuell skada.

Du kan också läsa mer om arbete med ögonfransförlängning här:www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fragor-och-svar-om-ogonfransforlangning/

Uppdaterad: 31 augusti 2017