Bli medlem

Får arbetsgivaren minska min arbetstid i butiken?

Fråga: Jag arbetar i butik och min arbetsgivare vill minska min arbetstid, får de göra så?

Efter en dom i Arbetsdomstolen ”AD2016 69 – Hyvlingsdomen” är det bara själva anställningen som omfattas av ”Lagen om anställningsskydd ”(LAS), inte arbetstidsmåttet.

I kollektivavtalen för Detaljhandel – Svensk Handel, Butikspersonal – KFO och Stormarknadspersonal – KFO finns omställningstid vid sänkt sysselsättningsgrad.

Omställningstiden är lika lång som den uppsägningstid som skulle ha tillämpats om arbetstagaren istället hade sagts upp när omställningstiden inleddes. Omställningstiden ger oförändrad lön och anställningsförmåner och inleds när arbetstagaren accepterat erbjudandet om anställning med lägre sysselsättningsgrad.

Den nya lägre sysselsättningsgraden ska börja tillämpas när omställningstiden löpt ut, om inte överenskommelse om annat träffats lokalt eller individuellt.

Om inte skyddet finns i kollektivavtalet så har arbetsgivaren rätt att efter MBL omgående sänka sysselsättningsgraden, utan omställningstid. Det kan innebära att på fredagen är du heltidsanställd men på måndag endast deltidsanställd.

Uppdaterad: 31 augusti 2017