Bli medlem

Behövs sjukintyg för barnet när man vabbar?

Fråga: Mitt barn har varit sjuk i över en vecka, nu påstår min arbetsgivare att de har rätt till ett sjukintyg för mitt barn. Vad gäller?

Svar: Från och med den åttonde dagen av barnets sjukfrånvaro har du en skyldighet att visa upp ett intyg från läkare eller sjuksköterska för Försäkringskassan. Denna skyldighet är dock riktad mot Försäkringskassan och inte mot arbetsgivaren. Då arbetsgivaren inte har någon skyldighet att ersätta dig för din frånvaro, har denne inte heller rätt att begära intyg för barnet.

Rätten för arbetsgivaren att begära läkarintyg enligt sjuklönelagen gäller därför bara när du själv är sjuk, inte när ditt barn är sjukt.

Publicerad: 31 augusti 2017