Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Är det arbetsvägran att tacka nej till ansvarsuppgifter?

Är det arbetsvägran att tacka nej till ansvarsuppgifter?

Fråga: Är det arbetsvägran eller ej om en anställd tackar nej till ansvarsuppgifter om hen får en förfrågan från arbetsgivaren om det?

En anställd har exempelvis ansvar för beställningar på en arbetsplats och har ett fastställt ansvarstillägg för detta. Arbetsgivaren vill utöka ansvarsuppgifterna till att även omfatta exempelvis ansvar för delikatessen (utan att öka summan för nuvarande ansvarstillägg). Arbetstagaren upplever stress i sin nuvarande situation och känner att hen ej mäktar med fler ansvarsområden.

Medlemmen undrar om hen kan tacka nej till de föreslagna, utökade ansvarsuppgifterna eller om detta anses vara arbetsvägran.

Svar: Handels rekommendation är inte att medlemmen säger: ”Jag kommer inte att orka med detta.” Det är bättre att säga: ”Tack för att ni tillfrågade mig, jätteroligt! Jag känner dock att jag har svårt att hinna med det just nu så jag rekommenderar att ni går vidare med rekryteringen av (t.ex.) delikatessansvarig, om det går bra för er.”

Om arbetsgivaren då går med på att fråga någon annan är det helt i sin ordning.

Om arbetsgivaren inte går med på att fråga någon annan utan istället beordrar den anställde att utföra de nya ansvarsuppgifterna från och med ett visst datum, måste den anställde utföra arbetsuppgifterna från och med det datumet. Annars kan det anses vara arbetsvägran. Detta beror på att arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet.

Blir arbetsbördan då för stor för den anställde, kan personen använda föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och t.ex. begära att få reda på hur man ska göra/hantera och prioritera om man inte hinner med allt. Därutöver bör den anställde också begära och driva frågan om mer betalning, det vill säga ett ansvarstillägg för det utökade ansvaret.

Uppdaterad: 2 juli 2018