Bli medlem

Vanliga frågor och svar

Vi har en fråga-svar-bank som uppdateras regelbundet med aktuella frågor som kommer till våra rådgivare på Handels Direkt. Här kan du ta del av de mest aktuella frågorna.

 • Hur byter frisören tjänstetidstillägg mot semester?

  Fråga: Hur kan en frisör byta tjänstetidstillägg mot semester? Svar: Enligt Frisöravtalet § 6 Mom 1.4 så har behörig frisör har rätt till tjänstetidstillägg när hen under varit anställd hos samma arbetsgivare under fem år....

 • Vad är nettosemester eller kvotsemester?

  Fråga: I flera tjänstemannaavtal inom Handels (folkrörelser, kooperationen, Hyresgästföreningen) tillämpas ett alternativt sätt att lägga ut semester som ofta benämns nettosemester. Vad är det? Svar: Syftet är att undvika att längre...

 • Går det att rätta branschvanan retroaktivt?

  Fråga: Går det att rätta två års branschvana till tre efter att man blivit anställd? Jag anställdes i en privat butik för några veckor sedan. Under intervjun pratade arbetsgivaren och jag om min ingångslön. Jag visade upp papper på...

 • Måste jag övervaka kunderna för att hindra snatteri?

  Fråga: Får en arbetsgivare beordra anställda att övervaka kunder på grund av risken för snatteri? Svar: Nej, detta är inget arbetsgivaren kan kräva. Anställda inte har något ansvar att bevaka eller kontrollera kunder över huvud...

 • Vad ska klubben göra när företaget vill anlita bemanningsföretag?

  Fråga: Hur ska klubben gå till väga och vad är viktigt att tänka på när ett företag vill anlita bemanningsföretag? Svar: Bemanningsföretag kan vara ett alternativ vid korta arbetstoppar, kortare frånvaro som sjukdom eller semester,...

 • Hur göra för att anställda ska få fler timmar på kontraktet?

  Fråga: Anställningar med få timmar i veckan är vanligt i handeln. Likaså att de som har få timmar på kontraktet ändå jobbar fler timmar varje vecka. Men hur gör man för att en anställd ska få dessa timmar på kontraktet istället? Sva...

 • Vad gäller vid uttag av semesterdagar?

  Fråga: Hur ska man räkna när man tar ut semesterdagar? Svar:  Antalet semesterdagar som går åt vid semesterledighet beräknas utifrån hur semesteransökan ser ut. Ett exempel: En anställd ansöker om två veckors semester. Första dagen ...

 • När och vem ska inleda arbetet med rehabilitering?

  Fråga: När och på vems initiativ ska arbetet med anpassning och rehabilitering inledas? Svar:  Om en person blir långtidssjukskriven eller har mycket korttidsfrånvaro ska man utreda om det har samband med arbetsmiljön för att kunna...

 • Vad betyder lojalitetsreglerna för sociala medier i avtalet för frisörer?

  Fråga: Hur ska man tänka kring lojhalitetsreglerna och sociala medier i avtalet för frisörer? Svar:  Arbetsgivaren marknadsför ofta sin verksamhet genom anställda som uppmuntras att lägga ut saker på webben. Dagens arbetsgivare kräv...

 • Vad ska jag tänka på när det varit rån och hot i butiken?

  Fråga: Vad ska jag som förtroendevald tänka på när det varit rån och hot i butiken? Svar : Gör en risk- och konsekvensanalys för att så långt det går ”bygga bort” möjliga situationer, exempel att man aldrig ska vara själv vid...

Uppdaterad: 2 mars 2017