Bli medlem

Vanliga frågor och svar

Vi har en fråga-svar-bank som uppdateras regelbundet med aktuella frågor som kommer till våra rådgivare på Handels Direkt. Här kan du ta del av de mest aktuella frågorna.

 • Hur ska man hantera lim som används inom skönhetsvård?

  Fråga: Hur ska man hantera lim som används inom skönhetsvård? Svar:  Limmet som används för fransar och naglar på skönhetssalonger innehåller ofta allergiframkallande ämnen som kan ge allvarliga besvär, till exempel andningssvårighe...

 • Hur regleras semestern vid återkommande korta anställningar?

  Fråga: Hur regleras semestern vid återkommande korta anställningar? Svar:  Många anställda får återkommande korta anställningar som pågår i högst tre månader.  Semesterlagen 5§ säger att om en anställning är tänkt att pågå max 3...

 • Hur jag kan påverka lediga dagar i mitt schema?

  Fråga: Hur jag kan påverka lediga dagar i mitt schema? Svar:  Enligt kollektivavtalet för dem som jobbar i privata butiker (detaljhandelsavtalet) kan de som är tillsvidareanställda påverka sitt arbetsschema. Senast den 30 september...

 • Vilka försäkringar gäller på en arbetsplats utan kollektivavtal?

  Fråga: Jag jobbar på en arbetsplats som inte har kollektivavtal. Chefen har inte tecknat några försäkringar. Finns det då någon försäkring för mig om det sker en olycka eller skada? Svar:  I denna situation så finns detta och det är...

 • Vad gäller vid införandet av kontroller på anställd personal?

  Fråga: Vad gäller vid införandet av kontroller på anställd personal? Svar:  För att kunna införa olika kontrollåtgärder samt förbud, så måste arbetsgivaren förhandla detta med de fackliga representanterna. Vidare får inte...

 • Hur justeras löner för servicebiträden och receptionister i frisöravtalet?

  Fråga: Hur justeras löner för servicebiträden och receptionister i frisöravtalet? Svar:  Frisöravtalet §6 Mom 3 behandlar löner för bland annat servicebiträden och receptionister som jobbar på frisörsalong. I avtalet finns avtalad...

 • Hur regleras tjänstgöringsområdet i bemanningsavtalet?

  Fråga: Hur regleras tjänstgöringsområdet i bemanningsavtalet? Svar:  Tjänstgöringsområdet ska fastställas vid anställningstillfället. Enligt kollektivavtalet kan detta fastställas på olika sätt beroende på region. Om arbetsgivarens...

 • Är det arbetsvägran att tacka nej till ansvarsuppgifter?

  Fråga: Är det arbetsvägran eller ej om en anställd tackar nej till ansvarsuppgifter om hen får en förfrågan från arbetsgivaren om det? En anställd har exempelvis ansvar för beställningar på en arbetsplats och har ett fastställt...

 • Hur länge får man sitta i kassan?

  Fråga: Hur länge i ett sträck får jag sitta i kassan? Svar: Om man arbetar i en utgångskassa ska man sitta i kassan i högst två timmar i sträck, sedan ska man ha minst 20 minuters paus, antingen rast eller andra arbetsuppgifter som...

 • Vilken rätt har förtroendevalda till ledighet för fackligt?

  Fråga: Vad har jag som fackligt förtroendevald rätt till för ledighet när det gäller fackligt arbete på min arbetsplats? Svar: Förtroendevalda har enligt 6§ Förtroendemannalagen (FML) rätt till den ledighet som behövs för att utföra...

Uppdaterad: 2 mars 2017