Bli medlem

Vanliga frågor och svar

Vi har en fråga-svar-bank som uppdateras regelbundet med aktuella frågor som kommer till våra rådgivare på Handels Direkt. Här kan du ta del av de mest aktuella frågorna.

 • Vad gäller vid uppsägning när man har flera anställningskontrakt?

  Fråga: Vilken uppsägningstid gäller för tillsvidareanställning på 50% och tilläggskontrakt på 25% på vikariat hos samma arbetsgivare och arbetsplats? Svar:  Varje anställningskontrakt (vare sig det är muntligt eller skriftligt) som ...

 • Frågor och svar om utbildning till fransstylist eller nagelskulptör

  Fråga: Hur funkar det med utbildning för att bli fransstylist eller nagelskulptör? Svar:  Här kommer frågor och svar som gäller utbildning för att bli fransstylist eller nagelskulptör: Vilken kompetens/kunskap ska en utbildare ha? D...

 • Vad gäller om individuell utvecklingsplan för butiksanställda?

  Fråga: Vad gäller om jag som butiksanställd tar upp med min arbetsgivare att jag vill ha en individuell utvecklingsplan? Svar: Arbetsgivaren bör årligen genomföra utvecklingssamtal med varje medarbetare där man gör en individuell...

 • Får den anställde själv bestämma när föräldrapenning tas ut?

  Fråga: Har den anställde rätt att själv bestämma hur många dagar med föräldrapenning som ska tas ut vid föräldraledighet? Svar: Enligt 5 § föräldraledighetslagen har en anställd rätt att vara helt föräldraledig till dess barnet är 1...

 • Kan vi påverka provanställningen?

  Fråga: Arbetsgivaren vill avsluta en provanställning för en kollega som vi andra gärna vill ha kvar. Kan vi förhindra det? Svar: En arbetsgivare har rätt att när som helst under provanställningens gång avsluta den och de behöver int...

 • Hur fungerar friskvårdsbidraget för frisörer?

  Fråga: Hur fungerar friskvårdsbidraget för frisörer? Svar: I kollektivavtalet för frisörer står att anställda har rätt att få friskvårdsbidrag och/eller bidrag till arbetskläder eller arbetsskor. Summan är 2600 kronor per avtalsår f...

 • Vad innebär ”tillgänglighet” för den som är bemanningsanställd?

  Fråga: Vad innebär ”tillgänglighet” för den som är bemanningsanställd? Svar: Enligt kollektivavtalet för bemanningsanställda ska frågan om tillgänglighet fastställas skriftligt i anställningsavtalet. Eftersom den anställde är i tjän...

 • Vad gäller när arbetsgivare kräver sjukintyg från första dagen?

  Fråga: Vad gäller när arbetsgivare kräver sjukintyg från första dagen? Svar: Förstadagsintyg är något som arbetsgivaren kan begära av arbetstagare, både enligt lagstiftningen och enligt kollektivavtal. Det leder ofta till frågor kri...

 • Vad gäller när man varit sjuk en längre period och sen blir sjuk igen?

  Fråga: Vad gäller när man varit sjuk en längre period och sen blir sjuk igen? Ett exempel: En person är sjukskriven i 17 dagar för ryggont. Efter denna sjukperiod arbetar hen i fyra dagar innan hen blir sjuk igen i halsfluss och är...

 • Vad är betald och obetald facklig tid?

  Fråga: Vad är betald och obetald facklig tid? Svar:  Vad som är betald eller obetald facklig tid kan bero till stor del på schemaläggning och arbetsgivarens möjlighet att kunna avvara den förtroendevalda under hens arbetspass.  Till...

Uppdaterad: 2 mars 2017