Bli medlem

Vanliga frågor och svar

Vi har en fråga-svar-bank som uppdateras regelbundet med aktuella frågor som kommer till våra rådgivare på Handels Direkt. Här kan du ta del av de mest aktuella frågorna.

 • När kan man få lönetillägg som butiksanställd?

  Fråga: När kan man få lönetillägg som butiksanställd? Svar: I Detaljhandelsavtalet för butiksanställda står det: ”Lönetillägg ska fastställas för arbetstagare med mer kvalificerade arbetsuppgifter, vid utökat ansvar och/eller releva...

 • Sjuk och tjänstledig för att prova annat jobb?

  Fråga: Kan jag få tjänstledigt för att prova annat jobb vid sjukskrivning? Svar: Ja, säger Lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Denna lag ger en arbetstagare rätt att vara ledig från sitt arbet...

 • När ska vi hålla klubbens årsmöte?

  Fråga: Vi har fackklubb och undrar när årsmötet senast ska hållas och om det kan ske på arbetstid? Svar: Fackklubben ska hålla minst två medlemsmöten per kalenderår inklusive årsmötet. Årsmöte ska hållas senast den dag som fastställ...

 • Vad gäller vid schemaändring?

  Fråga: Vad gäller för fackklubbar vid ändring av schema i det nya lager och e-handelsavtalet? Svar: Arbetstiden har blivit utökad i det nya Lager och E-handelsavtalet. Fackklubben kan begäran överläggning med arbetstivaren vid...

 • Vad är en handlingsplan för återgång i arbete?

  Fråga: Vad är en handlingsplan för återgång i arbete? Svar:  Plan för återgång i arbete är en av arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter vid rehabilitering och arbetsanpassning.  Regleringen är ny i Socialförsäkringsbalken (30 kap. ...

 • Har jag rätt att få tillbaka mitt tillägg efter föräldraledigheten?

  Fråga: Har jag rätt att få tillbaka min ledarroll/ansvarstillägg efter föräldraledigheten? Svar:  En anställd med utökat ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter har rätt att förhandla ett lönetillägg enligt vissa kollektivavt...

 • Hur många dagar får man schemaläggas i ett sträck?

  Fråga: Hur många dagar får man schemaläggas i ett sträck? Svar:  Arbetstidslagen säger att anställda ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en period om sju dagar (i regel en kalendervecka). Veckovilan ska så långt de...

 • Hur får en frisör jobba under jul och nyår?

  Fråga: Hur får en frisör jobba under jul- och nyårshelgen? Svar: När jul och nyår närmar sig är det några viktiga saker som man bör tänka på. Julafton jämställs med sön- och helgdag och då är betalningen OB 100%. Nyårsafton - ...

 • Hur kan deltidsanställda i detaljhandeln få övertidsersättning?

  Fråga: Hur kan deltidsanställda i detaljhandeln få övertidsersättning? Svar: Enligt detaljhandelsavtalet har även den som jobbar deltid i butik rätt till övertidsersättning under vissa förutsättningar. Men deltidsanställda kan inte...

 • Kan man ta ut semester när man är studieledig?

  Fråga: Jag är för närvarande tjänstledig från min anställning på grund av studier. Enligt min studieledighetsansökan ska jag vara helt tjänstledig i två år till utan uppehåll. Jag har en hel del intjänad semester sedan tidigare och...

Uppdaterad: 2 mars 2017