Bli medlem

Vanliga frågor och svar

Vi har en fråga-svar-bank som uppdateras regelbundet med aktuella frågor som kommer till våra rådgivare på Handels Direkt. Här kan du ta del av de mest aktuella frågorna.

 • Vad gäller när bemanningsföretaget saknar kollektivavtal?

  Fråga: Vad gäller när bemanningsföretaget saknar kollektivavtal? Svar:  Ett bemanningsföretag ska, under den tid en arbetstagares uppdrag i kundföretaget varar, ge minst de grundläggande arbets- och anställningsförhållanden som skul...

 • Hur fungerar den extra ledighetsdagen i KFO:s lageravtal?

  Fråga: Hur fungerar den extra ledighetsdagen i KFO:s lageravtal? Svar: Enligt § 6 i kollektivavtalet för lagerpersonal och chaufförer inom kooperationen kvalificerar sig heltidsanställda för en extra ledighetsdag när helgdagar...

 • Hur fungerar visstidsanställning för anställda i bemanningsföretag?

  Fråga: Hur fungerar visstidsanställning i Bemanningsavtalet? Svar: Grunden i Bemanningsavalet är tillsvidareanställning om inget annat avtalats. Om det görs en överenskommelse om visstid gäller detta: Den får inte vara längre än 6...

 • Vilka regler gäller för att köra truck på en arbetsplats?

  Fråga: Vilka regler gäller för att köra truck på en arbetsplats? Svar: Truckar är inblandade i många arbetsolyckor i Sverige. För att framföra en truck ska man ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper, men man behöver int...

 • Vad innebär de nya karensreglerna i frisöravtalet?

  Fråga: Vad innebär de nya karensreglerna i frisöravtalet?  Svar: Karensavdraget är alltid 20 procent av den avtalade anställningsgrad som står i anställningsavtalet. Exempel: En arbetstagare är anställd på 40 timmar i veckan....

 • Vad händer med lönegarantin när man hittat jobb under uppsägningstiden?

  Fråga: Vad händer med lönegarantin när du själv hittar nytt jobb under din uppsägningstid efter att arbetsgivaren gått i konkurs?  Svar: Får personen ett nytt arbete med en lika hög eller högre lön än hen hade förut, får personen in...

 • Ledigt för att besöka mödravården?

  Fråga: Vilken rätt har en anställd till ledighet från arbetet för att besöka mödravård och gå på föräldrautbildning? Svar:  Regler om rätt till ledighet för besök hos mödravårdscentral finns för den senare delen av graviditeten. En...

 • Vad menas med betald och obetald facklig tid?

  Fråga: Vad menas med betald och obetald facklig tid? Svar:  Vad som är betald eller obetald facklig tid kan bero till stor del på schemaläggning och arbetsgivarens möjlighet att kunna avvara den förtroendevalda under hens arbetspass...

 • Kan min arbetsgivare dra hur många karensavdrag som helst?

  Fråga: Kan min arbetsgivare dra hur många karensavdrag som helst? Svar: Nej, antalet karensdagar per 12-månadersperiod får vara högst tio. Det innebär alltså att arbetsgivaren inte får dra något karensavdrag när arbetstagaren uppnår...

 • Vad gäller när man söker en tjänst i annan butik inom koncernen?

  Fråga: Har man rätt till tjänstledighet från sin tillsvidaretjänst om man t ex får en tidsbegränsad anställning i annan butik eller om man får en provanställning på en butikschefstjänst alternativt tjänstemannaroll i koncernen? Svar...

Uppdaterad: 2 mars 2017