Bli medlem

Vanliga frågor och svar

Vi har en fråga-svar-bank som uppdateras regelbundet med aktuella frågor som kommer till våra rådgivare på Handels Direkt. Här kan du ta del av de mest aktuella frågorna.

 • Tjänstledigt för att prova annat jobb?

  Fråga: Får man ta tjänstledigt för att prova ett annat jobb? Svar : Det finns inget stöd i lag som ger dig rätt till tjänstledighet för att prova ett annat jobb. Lagen ger stöd för detta vid t.ex. studier, starta näringsverksamhet,...

 • Vad händer med min ob?

  Fråga:  Jag är skyddsombud på min arbetsplats och nu har min arbetsgivare kallat mig till ett konsekvens och riskanalysmöte. Det mötet är tänkt att äga rum på förmiddagen en dag då jag egentligen ska jobba kväll. Jag kan tänka mig a...

 • Schemaändring på lager

  Fråga: Jag jobbar på ett lager som har kollektivavtal. Vi har en lokal facklig klubb. Nu har arbetsgivaren informerat alla att det ska bli schemaändringar. Från och med om en vecka så ska vi börja jobba helg. Klubben är helt ovetand...

 • Vad händer efter konkurs?

  Fråga: Jag jobbar på ett företag som har gått i konkurs. De har kollektivavtal. Jag undrar nu vad som händer med oss? Blir vi av med jobbet och vilken uppsägningstid har jag? Svar: När ett företag går i konkurs så utser tingsrätten ...

 • Bidrag för friskvård/arbetskläder för frisörer

  Fråga: Hur mycket är bidraget för friskvård/arbetskläder på i nya frisöravtalet och vad ska pengarna användas till? Svar: Bidraget uppgår till 2 600 kronor per år för heltidsanställd, och motsvarande andel för deltidsanställd. Hur...

 • Ledighet vid anhörigs sjukdom

  Fråga:  Har jag rätt att vara hemma för att vara nära mina närmaste när en nära anhörig har en svår sjukdom och troligen avlider inom kort. Jag vill gärna ha ett svar då det är svårt att sköta sitt jobb när jag egentligen vill finna...

 • Hur kan jag påverka mitt schema?

  Fråga: Jag jobbar sedan 20 år tillbaka på en butik som tecknat detaljhandelsavtalet och jag undrar om jag kan påverka mitt schema på något vis inför kommande års schemaplanering. Svar:  Enligt ditt kollektivavtal kan tillsvidareanst...

 • Försäkringar under semestern

  Fråga:  Vad har jag för nytta av mina medlemsförsäkringar under semestern? Svar: I ditt medlemskap ingår en hemförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Hemförsäkringen innehåller också ett reseskydd som gäller i 45 dagar, den ersätt...

 • Vad händer med semesterdagarna om jag blir sjuk på semestern?

  Fråga:   Om jag blir sjuk på semestern, vad gör jag då? Svar:   Samma regler gäller som när du jobbar. Du får sjuklön under förutsättning att du gör nedanstående: Du sjukanmäler dig till din arbetsgivare. Om du är sjuk fler än 7 dag...

 • Chefen pratar om min diagnos

  Fråga: Min chef har pratat runt med mina kollegor om min diagnos som jag varit sjukskriven för ett par gånger. Jag trodde att jag kunde berätta om min sjukdom i förtroende! Får chefen verkligen avslöja känsliga uppgifter om min häls...

Uppdaterad: 2 mars 2017